ترانه هایی از دیارهرات

 

 

 

جیلانی لبیب

ترانه هایی از دیارهرات

 

دوبیتی ها، بخش پویای فرهنگیِ ماست. بی نام و بی نشان ها، درد دل  ها و فریاد زمانه ها را در کنار جویبار ها، دشت ها و کوه ها، روستا ها و میان  شور وغوغای شهر و بازار چکامه می گردانند . مادری به یاد فرزندش، خواهری از دوری برادر خود، عاشقی برای جانان خویشتن  و غم اندودی شکوه های سرنوشت همنفسی را.. میسرایند. کوتاه،  بیشترینه تنها الهام، به همین دلیل سراپا احساس و سرشار از زیبایی های طبیعی. روز به روز برین بخش از فرهنگ مردم افزوده میشود ، زیرا دریاهای خروشانِ آمال و آرزو ها  تا ابدیت ها در فورانند و زیباترین و نابترین آنها جاودانه می گردند.

نخستین چهاربیتی های مورد پسندم ورد زبان جوانان زادگاهم بودند و بیشترین آنها درج یک دفتر دو عاشق، بنام  قصه یی نجمای شیرازی و خاکی ولد میر نجم ا لدین شیرازی. با وجود تلاش زیاد، تنها چاپ  کمپنی قصه خوانی شهر پشاور پاکستان در دسترسم بوده است، از نشر این کتاب در افغانستان و ایران تا کنون نسخه یی ندیده ام. 

نام نویسنده و سال تألیف کتاب معلوم نمی باشد. تنها در اخیر دفتر آمده است: شد به توفیق خدای لاینام ... این کتاب در یوم پنجشنبه تمام .... قاریا بر من مکن قهر و عتاب ... گر خطایی رفته باشد در کتاب ...

شاید کمتر کسی بداند که بیشترین ِ معمولترین دوبیتی های خنیاگران ما و مونس غم ها و شادی های همه، از همین دفتر می باشند:


بسر کردی قدیفۀ سیاه را

به کشتن میدهی آخر تو مارا

به کشتن میدهی خوندار میشی

مکن ظالم ببین روی خدا را

     #######

اگر یار مرا دیدی به خلوت

بگو ای بیوفای بی مروت

گریبان را ز دستت چاک کردم

نخواهم دوخت تا روز قیامت

    #######

برو به یار بگو یار تو آمد

 گل نرگس خریدار تو آمد

برو به یار بگو چشم تو روشن

همان یار وفادار تو آمد

    #######

بیا که آرزوی دیدار دارم

دمی بنشین که با تو کار دارم

دمی بنشین تو نور دیدۀ من

که راز دل به تو بسیار دارم

    #######

همیتو می روی ایسو نگاه کن

زیارت می روی ما را دعا کن

زیارت می روی پای پیاده

بیا پا در رکاب اسپ ما کن

    #######

سر یک راه دو راه شد وای بر من

رفیق از من جدا شد وای بر من

رفیق از من جدا شد رفت به غربت

به غربت آشنا شد وای بر من

    #######

بیا جانا بیا جانانۀ من

بیا شمع و بیا پروانۀ من

بیا یار جان که با هم راز گوییم

شود آرام دل دیوانۀ من

    #######

کسی که عاشقه از جان نترسه

که مرد از کنده و زندان نترسه

دل عاشق مثال گرگ گشنه

که گرگ از هیبت چوپان نترسه


    #######

 

 به احتمال زیاد، نویسنده یی کتاب از فرهنگ شعری مردم میهن ما در این دفتر زیاد بهره برده است.این دوبیتی های فراگیر و فراسوی مرز های یک  خطه یی معین ، چنان با احساس و عاطفه یی هر مرز و بوم این ساحه  یی فرهنگی الف و انس یافته اند که کمتر کسی بر اساس نیاز، به دنبال اصل و ریشه یی آنها  می گردد. قدرمسلم اینست که بعضی ازین دوبیتی ها یاد بابا طاهر عریان را در خاطره ها زنده می نمایند.

آری ، بخشی از ترانه های باباطاهر عریان نیز، چنان نجواگر نوای قلب مردم گشته ، از سینه یی به سینه یی انتقال یافته و از نسلی به نسلی باقی مانده است که امروز دل سراینده یی نخستین آنها، تنها از طریق ترانه هایش در دل  های مردم  برای همیشه می تپد. نام بابا طاهر را همه نمی دانند، اما دوبیتی هایش  زبانزد دهقان زادگان ، کدخدایان و دبیرانِ ساکنانِ حومه یی انارستان های قندهار تا  پیرامون لعلستان های سمرقند  گشته است . بخش اعظم  ترانه های شور انگیز بابا طاهر عریان، مرز های دیوان و دفتری و زمانه های معاصر و پیشین را درنوردیده  اند، برای ابراز فریاد های همیشه یی درد و محبت و ستوه و ستایش همه  :

 

تن محنت کشی دارم خدایا

دل حسرت کشی دارم خدایا

ز شوق مسکن و داد غریبی

به سینه آتشی دارم خدایا

    #######

نمیدانم دلم دیوانۀ کیست

کجا می گردد و در خانۀ کیست

نمیدانم دل سرگشتۀ من

اسیر نرگس مستانۀ کیست

    #######

عزیزم کاسۀ چشمم سرایت

میان هر دو دیده جای پایت

ازآن ترسم که غافل پا نهی باز

نشیند خار مژگانم به پایت

    #######

غم عشقت بیایان پرورم کرد

هوای بخت بی بال و پرم کرد

به من گفتی صبوری کن صبوری

صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد

    #######

مگر شیر و پلنگی ایدل ایدل

به من دایم به جنگی ایدل ایدل

/ 0 نظر / 459 بازدید